قرارگاه صالحین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان خوی
خبرخوان
بازدید از طرح جوانه های صالحین امام حسن مجتبی(ع)- حوزه شهید صفرزاده بدل آباد

بازدید از طرح جوانه های صالحین امام حسن مجتبی(ع)- حوزه شهید صفرزاده بدل آباد

نماینده معاونت تعلیم وتربیت صالحین سپاه خوی سروان پاسدار جواداصغری وند از فعالیت طرح جوانه های صالحین پایگاه امام حسن مجتبی (ع) بازدید نمودند. اهم فعالیت جوانه های صالحین این پایگاه  کلاسهای قرآنی و احکام ، نقاشی،...

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید کوچری– حوزه شهید حبشی

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید کوچری– حوزه شهید حبشی

  نماینده معاونت تعلیم وتربیت صالحین سپاه خوی سروان پاسدار جواداصغری وند از فعالیت طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید کوچری بازدید نمودند اهم فعالیت جوانه های صالحین این پایگاه  کلاسهای قرآنی و احکام ، نقاشی،...

جلسه تیرماه ماه سرمربیان صالحین سپاه خوی

جلسه تیرماه ماه سرمربیان صالحین سپاه خوی

جلسه  درمورخه  ۲۳تیرماه در محل دفتر امام جمعه محترم شهرستان خوی با حضور سرمربیان برادر صالحین با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… قرآن مجید برگزار گردید در ابتداء حاج آقا سبحانی فر به مصوبات جلسه اردیبهشت ماه اشاره نمودند...

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه انسیه – حوزه عفاف

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه انسیه – حوزه عفاف

مسئول معاونت تعلیم وتربیت صالحین سپاه خوی حاج آقا سبحانی فر از فعالیت طرح جوانه های صالحین پایگاه انسیه روستاهای ابراهیم آباد و قره شعبان بازدید نمودند . در این دیدار حاج آقا سبحانی فر ضمن تقدیر و تشکر از سرگروه...

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه سید نظری – حوزه شهیدحبشی

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه سید نظری – حوزه شهیدحبشی

مسئول معاونت تعلیم وتربیت صالحین سپاه خوی حاج آقا سبحانی فر و سروان پاسدار جواداصغری وند از فعالیت طرح جوانه های صالحین پایگاه سیدنظری بازدید نمودند. در این دیدار حاج آقا سبحانی فر ضمن تقدیر و تشکر از سرگروه جوانه...

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه راضیه – حوزه عفاف

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه راضیه – حوزه عفاف

  مسئول معاونت تعلیم وتربیت صالحین سپاه خوی حاج آقا سبحانی فر از فعالیت طرح جوانه های صالحین پایگاه راضیه بازدید نمودند . در این دیدار حاج آقا سبحانی فر ضمن تقدیر و تشکر از سرگروه جوانه های صالحین از نحوه فعالیت و...

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه شهدای گمنام – حوزه شهید عاشوری

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه شهدای گمنام – حوزه شهید عاشوری

مسئول معاونت تعلیم وتربیت صالحین سپاه خوی حاج آقا سبحانی فر و سروان پاسدار جواداصغری وند از فعالیت طرح جوانه های صالحین پایگاه شهدای گمنام بازدید نمودند . در این دیدار حاج آقا سبحانی فر ضمن تقدیر و تشکر از سرگروه...

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه ایثار– حوزه حضرت زینب (س)

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه ایثار– حوزه حضرت زینب (س)

  مسئول معاونت تعلیم وتربیت صالحین سپاه خوی حاج آقا سبحانی فر و سروان پاسدار جواداصغری وند از فعالیت طرح جوانه های صالحین پایگاه ایثار بازدید نمودند . در این دیدار حاج آقا سبحانی فر ضمن تقدیر و تشکر از سرگروه جوانه...

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه ریحانه النبی– حوزه فاطمه الزهرا

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه ریحانه النبی– حوزه فاطمه الزهرا

نماینده معاونت تعلیم وتربیت صالحین سپاه خوی سروان پاسدار جواداصغری وند از فعالیت طرح جوانه های صالحین پایگاه ریحانه النبی بازدید نمودند . در این دیدار برادر اصغری وند ضمن تقدیر و تشکر از سرگروه جوانه های صالحین از...

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه شهدای کامران– حوزه شهید حاجی قلیزاده

بازدید از طرح جوانه های صالحین پایگاه شهدای کامران– حوزه شهید حاجی قلیزاده

مسئول معاونت تعلیم وتربیت صالحین سپاه خوی حاج آقا سبحانی فر از فعالیت طرح جوانه های صالحین پایگاه شهدای کامران بازدید نمودند . در این دیدار حاج آقا سبحانی فر ضمن تقدیر و تشکر از سرگروه جوانه های صالحین از نحوه...

آرشیو

ابزار وبلاگ